image

New Jobs

Job Title
Salary
Location
Date Posted
Sales Staff $500 - $700 Thành Phố Hồ Chí Minh Viet Nam 19/04/2019
Sales Manager (International) $900 - $1100 + comissions Thành Phố Hồ Chí Minh Viet Nam 19/04/2019
Head of Sales (Domestic Market) $1800 - $2700 + comissions Thành Phố Hồ Chí Minh Viet Nam 19/04/2019
International Sales Director $3000 - $5000 Thành Phố Hồ Chí Minh Viet Nam 18/04/2019
International Sales Director $3000 - $5000 Quận 3 Thành Phố Hồ Chí Minh Viet Nam 18/04/2019
Key Account Executive $1000 - $1200 Thành Phố Hồ Chí Minh Viet Nam 18/04/2019
Sales Executive $500 – $1000 Thành Phố Hồ Chí Minh Viet Nam 18/04/2019
Development Manager (Quest, Engage & Grow) $1400 - $1800 Thành Phố Hồ Chí Minh Viet Nam 18/04/2019
Sales Manager $1000 - $1500 Thành Phố Hồ Chí Minh Viet Nam 17/04/2019
General Manager $2500 - $3500 Thủ đô Hà Nội Viet Nam 17/04/2019
Sales Staff
Industry : Real/Easte/Property Fulltime

Thân gửi các Ứng viên, Khách hàng của HR Strategy là công ty hoạt động trong lĩnh vực Bất động sả...

Salary : $500 - $700
Sales Manager (International)
Industry : Real/Easte/Property Fulltime

Dear Our Valued Candidates, HR Strategy’s client is a company specialized in Real Estate field. They...

Salary : $900 - $1100 + comissions
Head of Sales (Domestic Market)
Industry : Real/Easte/Property Fulltime

Dear Our Valued Candidates, HR Strategy’s client is a company specialized in Real Estate field. They...

Salary : $1800 - $2700 + comissions
International Sales Director
Industry : Furniture/Handicraft Fulltime

Dear Our Value Candidates, HR Strategy’s Client is a company specialized in manufacturing high-class...

Salary : $3000 - $5000
International Sales Director
Industry : Furniture/Handicraft Fulltime

Thân gửi các Ứng viên, Khách hàng của HR Strategy là công ty chuyên cung cấp sản phẩm gốm sứ cao ...

Salary : $3000 - $5000
Key Account Executive
Industry : FMCG Fulltime

Dear Our Value Candidates, HR Strategy's Client is a foreign company specialized in Beverage field. ...

Salary : $1000 - $1200
Sales Executive
Industry : Packaging/Printing Fulltime

Thân gửi các Ứng Viên, Khách hàng của HR Strategy là công ty ông ty chuyên cung cấp giải pháp, thiế...

Salary : $500 – $1000
Development Manager (Quest, Engage & Grow)
Industry : Trading/Service Fulltime

Thân gởi các Ứng viên, Khách hàng của HR Strategy là một tổ chức thương mại chuyên cung cấp các khóa...

Salary : $1400 - $1800
Sales Manager
Industry : Real/Easte/Property Fulltime

Thân gửi các Ứng Viên, Khách hàng của HR Strategy là công ty hoạt động trong lĩnh vực Bất Động Sản. ...

Salary : $1000 - $1500
General Manager
Industry : Hospitality/Tourism Fulltime

Dear Our Value Candidates, HR Strategy's Client is a company specialized in Hotel & Restaurant f...

Salary : $2500 - $3500