Sales Staff
Industry : Real/Easte/Property
Thân gửi các Ứng viên, Khách hàng của HR Strategy là công ty hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản. Hiện nay đang cần tuyển ứng viên tiềm năng cho vị trí Sales Staff. Địa điểm làm việc: TP. Hồ Chí ...
Salary : $500 - $700
Sales Manager (International)
Industry : Real/Easte/Property
Dear Our Valued Candidates, HR Strategy’s client is a company specialized in Real Estate field. They are now looking for highly qualified candidates for Sales Manager (International) position. Working...
Salary : $900 - $1100 + comissions
Head of Sales (Domestic Market)
Industry : Real/Easte/Property
Dear Our Valued Candidates, HR Strategy’s client is a company specialized in Real Estate field. They are now looking for highly qualified candidates for Head of Sales (Domestic Market) position. Worki...
Salary : $1800 - $2700 + comissions
International Sales Director
Industry : Furniture/Handicraft
Dear Our Value Candidates, HR Strategy’s Client is a company specialized in manufacturing high-class ceramic wares. They are now looking for highly qualified candidate for International Sales Director...
Salary : $3000 - $5000
International Sales Director
Industry : Furniture/Handicraft
Thân gửi các Ứng viên, Khách hàng của HR Strategy là công ty chuyên cung cấp sản phẩm gốm sứ cao cấp. Hiện nay đang cần tuyển ứng viên tiềm năng cho vị trí International Sales Director Địa điểm làm...
Salary : $3000 - $5000
Key Account Executive
Industry : FMCG
Dear Our Value Candidates, HR Strategy's Client is a foreign company specialized in Beverage field. They are looking for highly qualified candidate for Key Account Executive Position. • Working locati...
Salary : $1000 - $1200
Sales Executive
Industry : Packaging/Printing
Thân gửi các Ứng Viên, Khách hàng của HR Strategy là công ty ông ty chuyên cung cấp giải pháp, thiết bị vật tư ngành in, bao bì, kỹ thuật số. Hiện nay cần tuyển ứng viên cho vị trí Sales Manager Địa ...
Salary : $500 – $1000
Development Manager (Quest, Engage & Grow)
Industry : Trading/Service
Thân gởi các Ứng viên, Khách hàng của HR Strategy là một tổ chức thương mại chuyên cung cấp các khóa đào tạo. Hiện đang cần tuyển dụng ứng viên tiềm năng cho vị trí Business Development Manager (Quest...
Salary : $1400 - $1800
Sales Manager
Industry : Real/Easte/Property
Thân gửi các Ứng Viên, Khách hàng của HR Strategy là công ty hoạt động trong lĩnh vực Bất Động Sản. Hiện nay cần tuyển ứng viên cho vị trí Sales Manager Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh...
Salary : $1000 - $1500
General Manager
Industry : Hospitality/Tourism
Dear Our Value Candidates, HR Strategy's Client is a company specialized in Hotel & Restaurant field. They are looking for highly qualified candidate for General Manager Position. Working location...
Salary : $2500 - $3500

For Candidates

Submit Your Profile
Contact Us

Job Alert