PR Manager
Industry : Fulltime
Dear Our Value candidates, HR Strategy (Headhunter)’s Client is a company which specializes in Action Coach. They are looking for a highly qualified candidate for PR Manager position. • Working Locat...
Salary : $1000-$1500
Finance and Accounting Supervisor
Industry : Manufacturing
Thân gửi các Ứng Viên, Khách hàng HR Strategy là công ty hoạt động trong lĩnh vực Sản xuất. Họ đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí: Finance and Accounting Supervisor Địa điểm làm việc: Long An Có xe đ...
Salary : Around $1200
Seasonal Landscape Manager
Industry : Real/Easte/Property
Thân gửi các Ứng Viên, Khách hàng của HR Strategy là một tập đoàn lớn ở Việt Nam hoạt động trong lĩnh vự Bất động sản. Hiện nay cần tuyển ứng viên tiềm năng cho vị trí Seasonal Landscape Manager – Giá...
Salary : $2000 - $3000
Business Network Manager
Industry : Trading/Service
Thân gửi các Ứng Viên, Khách hàng của HR Strategy là một tổ chức kết nối thương mại. Hiện nay cần tuyển ứng viên cho vị trí Business Network Manager. Địa điểm làm việc: TP.HCM Báo cáo trực tiếp: CEO...
Salary : $1300 - $1500
Business Development Manager
Industry : Trading/Service
Thân gửi các Ứng Viên, Khách hàng của HR Strategy là một tổ chức kết nối thương mại. Hiện nay cần tuyển ứng viên tiểm năng cho vị trí Business Development Manager. Địa điểm làm việc: TP.HCM Báo cáo tr...
Salary : $1300 - $1700
Project Director
Industry : Construction/Real Estate/Civil Engineering
Dear Our Valued Candidates, HR Strategy’s Client is a big Real Estate Group. They are looking for a qualified candidate for the position: Project Director Working location: HCMC Report: BOD
Salary : $3000 - $4000
Project Manager
Industry : Construction/Real Estate/Civil Engineering
Dear Our Valued Candidates, HR Strategy’s Client is a big Real Estate Group. They are looking for a qualified candidate for the position: Project Manager Working location: HCMC Report: BOD
Salary : $2000 - $3000
Personal Assistant to Director
Industry : Education
Thân gởi các Ứng viên, Công ty Khách hàng của HR Strategy là một tổ chức Kết Nối Doanh Nghiệp khu vực Đông Nam Á, Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên sáng giá cho chị trí Personal Assistant (Vị trí này ...
Salary : 2000$ - 3000$
HR Director (Media Agency)
Industry : Entertainment
Dear our valued candidates, HR Strategy's client is a company specialized Entertaiment Industry. They are looking for HR Director Position.
Salary : $2000 - $3000
Purchasing Manager
Industry : Manufacturing
Dear Our Valued Candidates, HR Strategy’s Client is a manufacturing company. They are looking for high qualified candidates Purchasing Manager position.
Salary : 1300$

For Candidates

Submit Your Profile
Contact Us

Job Alert