Production Manager
Industry :
Thân gởi các ứng viên, Khách hàng của công ty HR Strategy đang sản xuất trong ngành Sợi, hiện nay họ đang cần tuyển vị trí Production Manager – Trưởng Phòng Sản Xuất...
Salary : $1500-$2000
Project Manager (M&E)
Industry :
Thân gửi các Ứng Viên, Khách hàng của HR Strategy là một công ty chuyên về lĩnh vực cơ và điện lạnh công trình, hiện đang cần tuyển dụng ứng viên cho vị trí Project Manager (M&E)...
Salary : $1500-$2500
M&E Design Director
Industry :
Dear Our Value Candidates, Our Client is famous for real estate development. They are looking for the highly qualified candidate for the position: M&E Design Director.
Salary : $5000-$7000
Phó phòng điện tự động - Deputy Electrical Manager
Industry :
Thân gửi các Ứng viên, Khách hàng của công ty HRStrategy là một công ty Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực Thiết kế, lắp đặt về hệ thống điện cơ. Hiện nay, công ty đang cần tuyển ứng viên cho vị trí ...
Salary : $800 - $1100
Maintenance Manager
Industry :
Manage and take responsibility for Machinery/ Engineering section
Salary : Negotiable
HR Strategy’s Client
Industry :
Xây dựng kế hoạch và tiến độ thực hiện dự án, kế hoạch sử dụng vốn, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kếhoạch sử dụng vật tư và nhân lực của Ban QLDA....
Salary : $1500 - $2500
Plant Manager
Industry :
Thân gửi các ứng viên, Khách hàng HR Strategy (Headhunter _ Tuyen dung nhan su cap cao) là một công ty liên doanh hoạt động trong lĩnh vực sản xuất. Họ đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Plant Manager...
Salary : $3000-$4000
Restaurant Manager
Industry :
Thân gửi các Ứng Viên Khách hàng của HR Strategy là công ty nổi tiếng trong lĩnh vực thực phẩm . Hiện đang cần tuyển vị trí Restaurant Manager
Salary : $700-$1000
Operation Manager
Industry :
Dear Our Valued Candidates, HR Strategy’s Client is a Food Franchise Company (Japanese Food). They are looking for highly qualified candidate: Operation Manager Position.
Salary : $1500-$2000
Manager
Industry :
Plans and oversees advertising and promotion activities including print, online, electronic media, and direct mail.
Salary : $1200-$1800

For Candidates

Submit Your Profile
Contact Us

Job Alert